ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับเงินชดเชยค่าปรับปรุงอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการตรวจสอบเอกสารของท่าน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น.

โทร. 02 535 4488, 02 535 1888, 02 132 9088-9