ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทย

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 ก.ย. 60 เป็นต้นไป ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรไทย โดยยื่นเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อสแกนและตรวจลงตราผ่านช่องตรวจอนุญาตปกติ...

อ่านต่อที่นี้
Invitation to Shareholders to Propose the 2017 Shareholders’ Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT’s Director Position

Invitation to Shareholders to Propose the 2017 Shareholders’ Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT’s Director Position Read more Click here

อ่านต่อที่นี้
Invitation to Shareholders to Propose the 2016 Shareholder's Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT's Director Position

Invitation to Shareholders to Propose the 2016 Shareholder's Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT's Director Position Read more Click here

อ่านต่อที่นี้
Invitation to Shareholders to Propose the 2015 Shareholders’ Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT’s Director Position

  Invitation to Shareholders to Propose the 2015 Shareholders’ Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT’s Director Position Read more Click here    

อ่านต่อที่นี้
ประกาศการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ทชม.‏

  ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่   ------------------------------------   ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.ชี้แจงกรณีมีการก่อกวนขู่วางระเบิดอากาศยานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

          ตามที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้รับโทรศัพท์ขู่วางระเบิดสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3003 ทำการบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) โดยมีกำหนดลงที่ ทภก.เวลา 12.15 น. นั้น      ...

อ่านต่อที่นี้
Invitation to Shareholders to Propose the 2014 Shareholders' Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT's Director Position

Invitation to Shareholders to Propose the 2014 Shareholders' Annual General Meeting Agenda and Candidate for AOT's Director Position

อ่านต่อที่นี้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ นั้น การนี้ ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น...

อ่านต่อที่นี้
AOT held the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

     AOT held the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on   Friday, January 24, 2014, at 14.00 hours at Suvarnabhumi Grand Ballroom, Novotel Suvarnabhumi Hotel.     ...

อ่านต่อที่นี้
Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) will arrange for the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) will arrange for the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, January 24, 2014, at 14.00 hours at Suvarnabhumi Grand Ballroom, Novotel Suvarnabhumi Hotel. Click   for the...

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญชวน!!! ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน กับ ทอท.

ขอเชิญชวน!!!!!!!!   ประชาชนร่วมตรวจสุขภาพหูกับทอท. ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ตามรายชื่อชุมชน/โรงเรียน วัน และสถานที่ดังกล่าว ฟรี!! ของที่ระลึกสำหรับ 50 ท่านแรก   รายละเอียด...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556  กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1 อาคารสายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556  กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1 อาคารสายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556       กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556       กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1...

อ่านต่อที่นี้
ฝบธ.ได้เชิญผู้แทนส่วนงาน ทอท.ศึกษาดูงานด้าน CRM

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 54 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารธุรกิจได้เชิญผู้แทนจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการพาณิชย์และศูนย์บริการครบวงจร...

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม “AOT Photo hunt”

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "AOT Photo hunt”     ขอเชิญผู้ประกอบการ ณ ทดม.และ ทภภ.เข้าร่วมกิจกรรม "AOT...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

        บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร (Airport Help)...

อ่านต่อที่นี้
การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

     ด้วย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารต่าง ๆ...

อ่านต่อที่นี้