ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทย

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 ก.ย. 60 เป็นต้นไป ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรไทย โดยยื่นเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อสแกนและตรวจลงตราผ่านช่องตรวจอนุญาตปกติ...

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญผู้ถือห้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ขอเชิญผู้ถือห้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่    

อ่านต่อที่นี้
ประกาศการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ทชม.‏

  ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่   ------------------------------------   ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.ชี้แจงกรณีมีการก่อกวนขู่วางระเบิดอากาศยานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

          ตามที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้รับโทรศัพท์ขู่วางระเบิดสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3003 ทำการบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) โดยมีกำหนดลงที่ ทภก.เวลา 12.15 น. นั้น      ...

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 

อ่านต่อที่นี้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ นั้น การนี้ ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น...

อ่านต่อที่นี้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

     ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ นั้น      การนี้ ทอท....

อ่านต่อที่นี้
ทอท. จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ทอท. จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ   คลิก     เพื่อดูหนังสือเชิญประชุม...

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญชวน!!! ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน กับ ทอท.

ขอเชิญชวน!!!!!!!!   ประชาชนร่วมตรวจสุขภาพหูกับทอท. ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ตามรายชื่อชุมชน/โรงเรียน วัน และสถานที่ดังกล่าว ฟรี!! ของที่ระลึกสำหรับ 50 ท่านแรก   รายละเอียด...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556  กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1 อาคารสายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556  กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1 อาคารสายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556       กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1...

อ่านต่อที่นี้
ประกาศจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารฯ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556

อาคารที่ได้รับค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงฯ ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556       กรุณามารับค่าปรับปรุงอาคารฯที่ ศูนย์ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ชั้น 1...

อ่านต่อที่นี้
ฝบธ.ได้เชิญผู้แทนส่วนงาน ทอท.ศึกษาดูงานด้าน CRM

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 54 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารธุรกิจได้เชิญผู้แทนจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการพาณิชย์และศูนย์บริการครบวงจร...

อ่านต่อที่นี้
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม “AOT Photo hunt”

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "AOT Photo hunt”     ขอเชิญผู้ประกอบการ ณ ทดม.และ ทภภ.เข้าร่วมกิจกรรม "AOT...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

        บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร (Airport Help)...

อ่านต่อที่นี้
การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

     ด้วย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารต่าง ๆ...

อ่านต่อที่นี้