ทอท.บริการรถรับ-ส่งประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (สนามธูปะเตมีย์)

ทอท.บริการรถรับ-ส่งประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (สนามธูปะเตมีย์)      

อ่านต่อที่นี้
AOT Gateway Report - July 2017

AOT Gateway Report - July 2017 คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  

อ่านต่อที่นี้
ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 99 / 2560 ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์ในที่ดินของ ทอท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 95 / 2560 ทอท.จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์ในที่ดินของ ทอท.            (25 กันยายน 2560) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทย

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 ก.ย. 60 เป็นต้นไป ยกเลิกการกรอกแบบ ตม.6 สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรไทย โดยยื่นเฉพาะหนังสือเดินทาง เพื่อสแกนและตรวจลงตราผ่านช่องตรวจอนุญาตปกติ...

อ่านต่อที่นี้
DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท.

DJSI 2017 อีกหนึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของ ทอท. ทอท.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3...

อ่านต่อที่นี้
AOT is included in the FTSE4Good Index

  AOT is included in the FTSE4Good Index            Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) is included in the FTSE4Good Index which is designed to identify companies that demonstrate strong...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78/2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78 / 2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)              ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นี้ ผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation   ลงทะเบียนในเว็บไซต์ คลิก >>     รายละเอียดโครงการ Digital Social Innovation    ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ Digital Social...

อ่านต่อที่นี้
เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต

บทความประชาสัมพันธ์ เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต  6 ท่าอากาศยานนานาชาติ สู่บทบาทประตูเชื่อมสู่โลก             1 กรกฏาคม พ.ศ.2560...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)  เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง                ...

อ่านต่อที่นี้