ทอท.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยจากกรณีเหตุการณ์รุนแรงในกรุงปารีส

 

                         นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า จากการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ในส่วนของ ทอท.ขอแจ้งให้ทราบว่า เที่ยวบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ที่จะเดินทางไปกรุงปารีสโดยสายการบินต่างๆ ยังคงให้บริการตามปกติ ยังไม่มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแต่ประการใด นอกจากนั้น ทอท.ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2558) โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าติดตามด้านการข่าว และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้เพิ่มวงรอบของชุดตรวจผสมตระเวนตรวจพื้นที่และเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลอดเวลา รวมถึงเฝ้าตรวจตราด้วย CCTV เกี่ยวกับเที่ยวบินที่จะเดินทางจาก ทสภ. - ปารีส อีกทั้งประสานงานด้านการข่าวกับสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างใกล้ชิด

สำหรับท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเช่นกัน โดยได้เพิ่มวงรอบการตรวจของทุกส่วนงานการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด ได้แก่การตระเวนระงับเหตุ การรักษาการณ์ การจราจร การตรวจค้นสัมภาระติดตัวผู้โดยสารและสัมภาระบรรทุก  การตระเวนสุ่มตรวจของหน่วยทำลายวัตถุระเบิด รวมทั้งการออกบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะ ยกเลิกการจอดรถหน้าชานชาลาทุกประเภท งดออกบัตรอำนวยความสะดวกทุกประเภท ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจดอนเมือง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และกองทัพอากาศ จัดชุดตรวจผสมออกสุ่มตรวจในจุดล่อแหลม และเพิ่มวงรอบการออกตรวจมากขึ้น รวมทั้งเข้มงวดการเข้าออกพื้นที่การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 2 นอกจากนี้ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทดม.ได้จัดเตรียมกำลังพลไว้รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน สำหรับเรื่องการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทดม.จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) และสายการบินต่าง ๆ เพื่อส่งข่าวสารให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการเที่ยวบินต่างๆ ภายใน ทสภ.และ ทดม. ได้ที่ AOT Contact Center โทร 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

                                               ---------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th