ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 52/2560

ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต

 

            นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้มีโครงการเชิญชวนสายการบินทำการบินในเส้นทางใหม่ๆ มายังท่าอากาศยานที่ ทอท.
บริหารงาน 6 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในเมืองหลวง เมืองหลัก
และเมืองรองของโลก ทำให้ผู้โดยสารต่างประเทศมีทางเลือกในการเดินทางบรรลุตามเป้าหมายของตนเอง
มากยิ่งขึ้น และเมื่อช่วงปลายปี 2559 - เดือนเมษายน 2560 ได้มีสายการบินเปิดทำการบินมายังท่าอากาศยาน
ของ ทอท.จำนวน 6 สายการบินแล้วนั้น  ในเดือนมิถุนายนนี้ มีสายการบินที่ได้ทำการบินในเส้นทางบินใหม่
เพิ่มเติม คือ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีสายการบิน JC (Cambodia) International Airlines ที่ได้เริ่ม
ให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ในเที่ยวบิน QD681 เส้นทางพนมเปญ - ดอนเมือง ซึ่งให้บริการทุกวันวันละ 1 เที่ยวบินด้วยอากาศยานรุ่น A320 และที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ในวันที่
17 กรกฎาคม 2560 สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์จะเริ่มทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง คุนหมิง - ภูเก็ต
และจะให้บริการ 3 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ โดยใช้อากาศยานแบบ B 737-800 ทั้งนี้ การเปิดเที่ยวบินใหม่ของ
สายการบินคุนหมิง แอร์ไลน์ เป็นผลมาจากการที่ ทอท.ได้เดินทางไปร่วมงาน The World Routes Development Forum 2016 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้นำเสนอข้อมูลตลาดด้านการบินของไทย ข้อมูลวิเคราะห์
เส้นทางการบิน รวมทั้งตลาดด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อชักจูงสายการบินมาเปิดทำการ ณ ท่าอากาศยานที่
ทอท.บริหารงานอีกด้วย

 

------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร  0 2535 4099

อีเมล aot_media@airportthai.co.th