ทอท.บริการรถรับ-ส่งประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (สนามธูปะเตมีย์)

ทอท.บริการรถรับ-ส่งประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (สนามธูปะเตมีย์)