ทอท.เข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of ACI Asia - Pacific Regional Economics Committee

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 118 / 2560 
ภาพข่าว : ทอท.เข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of ACI Asia - Pacific Regional Economics Committee 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of ACI Asia - Pacific Regional Economics Committee โดยมี นายอาทร สพันธุพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้แทน ทอท. เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACI Asia - Pacific Regional Economics Committee) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินระหว่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของแต่ละท่าอากาศยานของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 

----------------------------------------------------------------- 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 
โทรสาร 0 2535 4099 
อีเมล aot_media@airportthai.co.th