ทอท.ให้การต้อนรับหน่วยงาน Office of Transport Security (OTS) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 119 / 2560 
ภาพข่าว : ทอท.ให้การต้อนรับหน่วยงาน Office of Transport Security (OTS) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ Ms. Carrie – Anne Henderso (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต ฝ่ายคมนาคม (Counsellor – Transport) หน่วยงาน Office of Transport Security (OTS) และคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ได้ร่วมหารือด้านการรักษาความปลอดภัยการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 


บรรยายภาพ 
(จากซ้าย) 
1. นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) ทอท. 
2. นางภาระณี วรรธโนทัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) ทอท. 
3. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. 
4. Ms. Carrie – Anne Henderson Counsellor (Transport), The Australian Department of Infrastructure and Regional Development’s Office of Transport Security (OTS) 
5. Ms. Julie Lewis First Secretary (Transport), The Australian Department of Infrastructure and Regional Development’s Office of Transport Security (OTS) 
6. Ms. Kewlin Lomwong Transport Program Manager, The Australian Department of Infrastructure and Regional Development’s Office of Transport Security (OTS) 

----------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 
โทรสาร 0 2535 4099 
อีเมล aot_media@airportthai.co.th