ทอท.และท่าอากาศยาน 6 แห่งร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 3 / 2561

ทอท.และท่าอากาศยาน 6 แห่งร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

 

            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

            นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ทอท.และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยส่วนกลาง ทอท.

ได้มอบของขวัญให้กับโรงเรียน วัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวนกว่า 190 แห่ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก นอกจากนั้น ได้ร่วมจัดซุ้มสันทนาการพร้อมกิจกรรมมอบของเล่น และของที่ระลึกในงานวันเด็กของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ สำหรับ ทสภ.ได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และ
ศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบัง จัดซุ้มสันทนาการและมอบของขวัญ ณ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ และ ณ สวนพระนคร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ส่วน ทดม.จัดตัว Mascot สร้างความสุข ตลอดจนเชิญชวนผู้โดยสาร เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมทำน้ำตาลสายไหม (Cotton Candy) และกิจกรรมถ่ายภาพหน้างานที่สามารถปริ๊นได้ทันที บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินแถว 11 – 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2  ที่ ทภก.จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ อาคาร X-Terminal ทภก. โดยมีหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ร่วมจัดกิจกรรมการละเล่น พร้อมมอบของรางวัลต่างๆ และจัดซุ้มอาหาร รวมทั้งมีการนำอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด เป็นต้น มาจัดแสดงในงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และยังมีกิจกรรมการเยี่ยมชมภายในเขตลานจอดอากาศยานและรับชมสมรรถนะของรถดับเพลิงอากาศยานด้วย

สำหรับท่าอากาศยานอีก 3 แห่ง ได้แก่ ทชม.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศ ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
และสายการบินต่างๆ รวมพลังจัดงานเพื่อเยาวชนในรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นให้ความรู้ด้วยการจำลองกระบวนการให้บริการด้านการบิน การจัดการความปลอดภัยของการเดินทางโดยอากาศยาน เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ในการเดินทางทางอากาศ โดยในส่วนของ ทชม.เป็นจุดแรกของการจัดการอำนวยความสะดวก และการจัดความปลอดภัยภาคพื้น ซึ่งจะนำผู้ร่วมงานเข้าสู่อาคารของสนามบิน โดยได้จำลองให้เป็นอาคารผู้โดยสาร

เริ่มจากขั้นตอนการเช็คอิน ตรวจอาวุธ และส่งต่อให้กับสายการบินในการนำขึ้นเครื่องบินที่จำลองไว้ รวมทั้งมีการจัดการความปลอดภัยภาคพื้นที่ได้นำรถดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานนำมาจัดแสดง ส่วน ทหญ.ร่วมกับกองบิน 56 จัดกิจกรรมเล่นเกมและแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ตลอดจนมีการแสดงสาธิตการดับเพลิงภายในงาน รวมทั้งสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานและ ทชร.ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติบริเวณอาคารรับส่ง ทชร. (ด้านทิศใต้) ร่วมกับสายการบิน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเล่มเกมส์ชิงรางวัล และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการดับเพลิง

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม.ในวันเด็ก ซึ่งกองทัพอากาศได้มีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ และจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศของ ทดม. 5 ช่วงเวลา ได้แก่
(1) เวลา 08.15 – 09.05 น. (2) เวลา 10.00 – 10.20 น. (3) เวลา 11.20 – 11.50 น. (4) เวลา 12.40 – 13.30 น. และ
(5) เวลา 14.30 – 14.50 น. ดังนั้น ทอท.จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้า 3 – 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ทดม.ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อบรรเทาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น
เช่น การบริหารจัดการสถานที่ เพื่อบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร การจัดเจ้าหน้าที่
Airport Help
เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น การจัดเจ้าหน้าที่
ท่าอากาศยานดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722
 

นอกจากนั้น ทดม.ยังได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่กองทัพอากาศในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ในพื้นที่ ดังนี้ (1) บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะ ชั้น 2) สามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 100 คัน (2) พื้นที่
จอดรถยนต์ระหว่างคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น สามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน
(3) พื้นที่จอดรถยนต์ตรงข้ามคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น สามารถรองรับรถยนต์ได้ จำนวน
60 คัน (4) ลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4 สามารถรองรับรถยนต์ได้ 150 คัน ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดรถเวียนรับ – ส่ง โดยสามารถขึ้นรถเวียนได้ที่ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้นกับคลังสินค้า 3 เพื่อไปยังบริเวณ
ที่จัดกิจกรรมของกองทัพอากาศด้วย

 

--------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร  0 2535 4099

อีเมล aot_media@airportthai.co.th