ทอท. ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 12 / 2561 
ภาพข่าว : ทอท. ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
 
นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของ ทอท.ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ (Roadshow) ตามคำเชิญของ บริษัทหลักทรัพย์ CLSA (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน (Fund Manager) เป็นจำนวนมาก โดยมี นางพูลศิริ วิโรจนาภา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ร่วมตอบข้อซักถามและทีม IR สนับสนุนข้อมูล ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420  
โทรสาร 0 2535 4099  
อีเมล aot_media@airportthai.co.th