ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 22 / 2561

ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561

 

            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 โดยระหว่างวันที่ 10 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีสายการบินแจ้งขอทำการบินรวมกว่า 35,000 เที่ยวบิน และผู้โดยสารอาจสูงถึง 5.9 ล้านคน

            นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า เดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญของ
ชาวจีน คือ วันตรุษจีน ถือเป็นวันปีใหม่ และตามประเพณีจะมีการหยุดงานติดต่อกันหลายวัน ชาวจีนบางส่วน
เดินทางมาใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ประเทศไทย สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ระหว่างวันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีสายการบินแจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) รวมกว่า 35,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,500 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มจากช่วงปกติประมาณร้อยละ 3.2 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรวมกว่า 5.9 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 425,000 คนต่อวัน เพิ่มจากช่วงปกติประมาณร้อยละ 3.7 โดยท่าอากาศยานที่คาดว่าจะมีผู้โดยสาร
ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเทียบกับช่วงปกติ คือ ทสภ.มีสายการบินขอทำการบินประมาณ 14,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,055 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการ ทสภ.ประมาณ 2.6 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 191,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ทั้งนี้ มีเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ขอทำการบิน
420 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 30 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งอาจมีผู้โดยสารประมาณ 61,600 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 4,400 คนต่อวัน รองลงมา คือ ทดม.มีสายการบินขอทำการบิน 10,500 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 750 เที่ยวบิน
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการ ทดม.ประมาณ 1.6 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 115,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และที่ ทภก.มีสายการบินขอทำการบิน 4,620 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 330 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการ ทภก.ประมาณ 826,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 59,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

            นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ท่าอากาศยานของ ทอท.ได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขและอวยพรนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ทสภ.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาในเที่ยวบิน CZ 3081 ของสายการบิน China Southern Airline เส้นทาง
กวางโจว - ทสภ. มีการแสดงชุดเชิดสิงโต พร้อมแจกของที่ระลึก และจัดซุ้มถ่ายภาพภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ.จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 5 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และบริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสาร
ขาเข้าภายในประเทศ ส่วน ทดม.จัดกิจกรรมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาในเที่ยวบิน XJ 761 ของสายการบิน Thai Air Asia X เส้นทางเซี่ยงไฮ้ - ทดม. รวมทั้งมีการจัดการแสดงโชว์สิงโตกินส้ม โชว์เล่นมังกร และการแสดงดนตรีกู่เจิง เอ้อหูและกลองบรรเลง ระหว่างเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารที่ 11 และ 12

ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) พร้อมแจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสาร
ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ ขณะที่ ทภก.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน KA 212 สายการบินดราก้อนแอร์ เส้นทางฮ่องกง – ภูเก็ต
และเที่ยวบิน TG 685 สายการบินไทย เส้นทางปักกิ่ง - ภูเก็ต โดยมีการแสดงเชิดสิงโตและมอบของที่ระลึก
เป็นส้มมงคล ห่อถุงผ้าแพรสีแดงให้กับผู้โดยสาร นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 12 – 19 ก.พ.61 ยังได้ประดับตกแต่ง

สถานที่ให้มีบรรยากาศตรุษจีนด้วย สำหรับ ทชม.จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้แก่ผู้โดยสารชาวจีน ได้แก่
ส้มสายน้ำผึ้ง เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งส้มสายน้ำผึ้งจะมีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ ตลอดจนตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารด้วยโคมจีนคู่กับโคมล้านนา และที่ ทชร.จัดกิจกรรมมอบส้มมงคล
ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาในสายการบินระหว่างประเทศ ซึ่งตลอดเทศกาลตรุษจีน ทชร.ยังได้จัดซุ้มถ่ายภาพ
และจัดให้นักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบ ทชร.มาร่วมเล่นดนตรีบรรเลงเพลงจีนอีกด้วย

            สำหรับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารโดยเฉพาะที่ ทสภ. ทดม. ทภก. ทชม.และ ทชร.ซึ่งเป็น
ท่าอากาศยานที่มีนักท่องเที่ยวจีนใช้บริการจำนวนมาก ทอท.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการเดินทางผู้โดยสาร Airport Service และ Airport Help รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ Airport Inspector
ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เช่น จีน อังกฤษ เป็นต้น คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้โดยสารด้านต่างๆ
ซึ่งภายในท่าอากาศยานได้ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายบอกบริการต่างๆ และป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีน นอกจากนั้น ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการรักษาความสะอาดของสถานที่ และห้องสุขาให้มีความถี่
มากยิ่งขึ้น

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันได้มีการปิดปรับปรุงสะพานเข้า ทดม.เพื่อรื้อถอนสะพานเดิม
และจะปรับปรุงสะพานใหม่ ตลอดจนการดำเนินโครงการพัฒนา ทภก.ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศเหนือ) และที่ ทชม.กำลังดำเนินงานตามแผนการรื้อถอนและติดตั้งบันไดเลื่อนใหม่ภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 4 จุด คือ (1) บันไดเลื่อนขาลง ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (2) บันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศใต้ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 5) (3) บันไดเลื่อนขาลงไปยัง Bus Gate อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ (4) บันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศเหนือ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 2) ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นี้อาจทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานไม่ได้รับความสะดวก ทอท.จึงขอแนะนำผู้ใช้บริการให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ
จำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

--------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร  0 2535 4099

อีเมล aot_media@airportthai.co.th