คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า

ผู้โดยสารขาเข้า

จะต้องกรอกรายละเอียดประวัติข้อมูลลงในเอกสารผู้โดยสารขาเข้า หมายเลข 6 ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้จัดทำไว้เป็นหลักฐานสำหรับการติดต่อในขณะที่ผู้โดยสารพำนักอยู่ที่ประเทศไทย โดยพนักงานของสายการบินที่ท่านโดยสารมา จะนำเอกสารดังกล่าวมาให้ผู้โดยสารกรอกรายละเอียด ก่อนเครื่องบินจะลงจอด (การเดินทางสู่ประเทศไทย)

 


วีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ (Visas and Travel Documents)
ผู้โดยสารที่ไม่มีวีซ่าขาเข้า (กรุณาดูในส่วนของรายชื่อประเทศด้านล่าง) สามารถติดต่อขอรับวีซ่าได้ที่ เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาเข้า โดยนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท และหากผู้โดยสารท่านใดที่ไม่มีรูปถ่ายติดตัวมาสามารถใช้บริการถ่ายรูปด่วนที่อยู่ภายใน ท่าอากาศยานได้ในราคา 120 บาท (จำนวน 4 รูป )


(Information from: Immigration Bureau)

หนังสือเดินทางธรรมดา อนุญาต 15 วัน (TR-15)

B  BHUTAN     K  KAZAKHSTAN S  SAUDI ARABIA
C  CHINA L  LATVIA    SLOVANIA
   CYPRUS    LICHTENSTEIN    SLOVAK
   CZECH REPUBLIC    LITUANIA T  TAIWAN
E  ESTONIA M  MALDIVES U  UKRAINE
H  HUNGARY    MAURITIUS    
I  INDIA P  POLAND    


หนังสือเดินทางธรรมดา ผ. 30 (อนุญาต 30 วัน)

A  Australia G  Germany L  Luxembourg S  Singapore
   Austria    Greece M  Malaysia    South Africa
B  Bahrain I  Iceland N  Netherlands    Spain
   Brunei    Indonesia    New Zealand    Sweden
   Belgium    Italy    Norway    Switzerland
C  Canada    Ireland O  Oman T  Turkey
D  Denmark    Israel P  Philippines U  United Arab Emirates
F  Finland J  Japan    Portugal    United States of America
   France K  Kuwait Q  Qatar    United Kingdom


หนังสือเดินทางธรรมดา ผผ.90 (อนุญาต 90 วัน)

B  Brazil C  Chile P  Peru S  Republic of Korea


หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูต อนุญาต 30 วัน (Non 30)

H  Hong Kong L  Laos M  Macau V  Vietnam


หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูต Non 90 (อนุญาต 90 วัน)
According to the agreement , no specific on period of time of stay. However the Immigration Bureau allows to stay for 90 days.

A  Austria H  Hungary N  Nepal S  Singapore
B  Belgium I  Israel    Netherlands    South Africa
   Brazil    Italy O  Oman    Switzerland
   Bhutan    India P  Peru    Slovak Republic
C  Chilie J  Japan    Philippines T  Tunisai
   Czech Republic L  Luxembourg    Poland    Turkey
   Croatia M  Malaysia R  Romania    
G  Germany    Mexico    Russia    


ประเทศที่ต้องผ่าน HEALTH CONTROL (ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง)

A  Angola E  Ecuador M  Mali T  Tanzania
B  Benin    Equatorialguin    Mauritania    Togo
   Bolivia    Ethiopia N  Niger U  Uganda
   Brazil F  French-Guinea    Nigeria V  Venezuela
   Burkinahfaso    Gabon P  Panama Z  Zaire
   Burundi    Gambia    Peru    
C  Cameroon    Ghana R  Rwada    
   Central - African    Guiana S  Sao tome&Principe    
   Chad    Guinea Bissau    Senegal    
   Columbia    Guyana    Sierra Leone    
   Congo K  Kenya    Somalia    
   Coted ' Ivoire L  Liberria    Sudan    
           Surinam    


การอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง
ผู้โดยสารที่สถานะวีซ่าต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้งก่อนเดิน ทางต้องไปเเจ้งที่จุดรับเเจ้ง ที่ท่าอากาศยานก่อนออกเดินทาง

 

ศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า 
 

ผู้โดยสารขาเข้าจะต้องกรอกเเบบฟอร์มการสำเเดงสิ่งของต้องห้ามกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของต้องสำเเดงให้ไปที่ ช่องทางเดินสีเขียวที่ติดป้าย ( ไม่มีสิ่งของต้องสำเเดง ) เเต่หากผู้โดยสารที่มีสิ่งของต้องสำเเดงให้ไปที่ ช่องทางเดินสีเเดงที่ติดป้าย ( สิ่งของต้องสำเเดง )

พร้อมกับเเบบฟอร์มการสำเเดงสิ่งของต้องห้ามที่กรอกเรียบร้อยเเล้ว หากตรวจพบสิ่งของต้องห้าม ทางศุลกากรจะยึดสิ่งของนั้น เเละผู้โดยสารจะถูกปรับเป็น 4 เท่าของราคาสิ่งของนั้น