ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษทั้งขาเข้าเเละขาออกสามารถติดต่อได้ที่เเผนกบริการลูกค้าที่ท่าอากาศยานเเละมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมให้ดังต่อไปนี้
 

     - ที่จอดรถ

     - ลิฟท์

     - ห้องน้ำ

     - โทรศัพท์

ดาวน์โหลดวีดีโอ ข้อแนะนำการปฏิบัติตนก่อนเดินทางไปสนามบิน