คำถามที่ถามบ่อย

คุณถาม-เราตอบ

 

คำถาม  ฉันสามารถนำของเหลวขึ้นอากาศยานได้หรือไม่?
คำตอบ คุณสามารถนำของเหลวขึ้นอากาศยานได้ หากของเหลวที่นำขึ้นนั้น ต้องมีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 มล. และถูกเก็บไว้ในถุงพลาสติก zip-lockใส
   
คำถาม  ฉันสามารถนำลิปสติกและที่เขียนขอบตาชนิดเจลขึ้นบนอากาศยานได้หรือไม่?
คำตอบ เครื่องสำอางที่เป็นของแข็ง สามารถนำขึ้นไปกับอากาศยานได้ทั้งหมด แต่เจลไลเนอร์จะต้องเก็บไว้ในถุงพลาสติก zip-lock ใส และบรรจุภัณฑ์ต้องมีปริมาณไม่เกิน 100มล.
   
คำถาม  ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถมีถุงพลาสติก zip-lockใสบรรจุของเหลวขึ้นอากาศยานได้คนละกี่ใบ?
คำตอบ ผู้โดยสาร 1 คนต่อถุงพลาสติก zip-lock 1 ใบ
   
คำถาม  ดิฉันสามารถนำของเหลวที่ซื้อจากดิวตี้ฟรีใส่ไว้ในกระเป๋า/สัมภาระติดตัวได้หรือไม่?
คำตอบ ได้ แต่ต้องใส่ไว้ในถุงที่ปิดผนึกมาจากร้าน โดยที่ถุงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิด
   
คำถาม  หากผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีใบอนุญาตให้พกปืนขึ้นอากาศยาน จะต้องทำอย่างไร?
คำตอบ แจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินขณะทำการ check-in เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
   
คำถาม  ดิฉันสามารถเข้าไปรับญาติที่ประตูเครื่องบิน ได้หรือไม่?
คำตอบ ท่าอากาศยานได้จัดพื้นที่สาธารณะไว้ให้สำหรับผู้มารับแล้ว สำหรับพื้นที่ที่เครื่องบินจอดอยู่เป็นพื้นที่หวงห้าม ผู้ที่จะเข้าไปได้ต้องมีบัตรผ่านเข้า-ออกที่ได้รับการอนุมัติจากท่าอากาศยานเท่านั้น เพื่อการรักษาควาปลอดภัย
   
คำถาม  ถ้าเข้าห้องน้ำแล้วพบว่า มีคนลืมของไว้ในห้องน้ำจะต้องทำอย่างไร แจ้งที่ไหนได้บ้าง?
คำตอบ กรุณาอย่าเคลื่อนย้ายสิ่งของนั้นและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานที่อยู่ใกล้ที่สุด
   
คำถาม  ถ้ามีสินค้าจากดิวตี้ฟรีที่ซื้อจากท่าอากาศยานต้นทาง สามารถนำผ่านจุดตรวจค้นขณะต่อเครื่อง เพื่อนำเดินทางไปยังสนามบินปลายทางได้หรือไม่?
คำตอบ ได้ สินค้าดิวตี้ฟรีต้องบรรจุอยู่ในถุงปิดผนึก แสดงใบเสร็จและไม่มีร่องรอยการฉีกขาด
   
คำถาม  ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถนำอุปกรณ์ฉีดยาและยาขึ้นบนอากาศยานได้หรือไม่?
คำตอบ ได้ โดยขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น เพื่อการรักษาความปลอดภัย
   
คำถาม  ทำไมถึงไม่สามารถนำปืนของเล่นขึ้นบนอากาศยานได้?
คำตอบ สิ่งของที่มีรูปพรรณคล้ายกับปืนหรืออาวุธทุกชนิดไม่อนุญาตให้นำขึ้นบนอากาศยานเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย
   
คำถาม  ผมสามารถนำยาน้ำขึ้นบนอากาศยานได้หรือไม่?
คำตอบ ได้ แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นยาน้ำจริง หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ
   
คำถาม  เอาฟิล์มผ่านเครื่อง x-ray แล้วฟิล์มเสียหายไหม?
คำตอบ ฟิล์มไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ
   
คำถาม  ฉันสามารถนำนมสำหรับทารกขึ้นไปบนอากาศยานได้หรือไม่?
คำตอบ สามารถนำนมสำหรับทารกขึ้นไปกับอากาศยานได้ในปริมาณที่เหมาะสมในการเดินทาง และสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นน้ำนมจริง หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ