ทอท.จัดการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีอากาศยานอุบัติเหตุในเขตท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( ทอท.) จัดการบรรยายสรุปและ สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินของฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยมี นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ ทอท.เป็นประธาน
    
          ตามที่มีเหตุการณ์สายการบินไทยประสบอุบัติเหตุไถลออกนอกทางวิ่งฝั่งตะวันออกของ ทสภ. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 23.56 น. และฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ.ได้เข้าช่วยเหลือ โดยไปถึงที่เกิดเหตุเวลา 23.57 น. รวมทั้งสามารถดำเนินการดับเพลิงและภู้ภัยได้ทันที ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจการดำเนินการในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยาน ทอท.จึงจัดการบรรยายสรุปและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุการณ์จนถึงการออกไปปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organizationa : ICAO) ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและสายการบิน
 
          
          ตามข้อกำหนดของ ICAO กำหนดให้ท่าอากาศยานพาณิชย์สากล (International Airport) ต้องมีหน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัยประจำที่ท่าอากาศยาน เพื่อดับเพลิงกู้ภัยอากาศยานและช่วยเหลือชีวิตผู้โดยสาร ที่ติดอยู่ในอากาศยาน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยเมื่อมีกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ รถดับเพลิงอากาศยานจะต้องเข้าถึงเขตอากาศยานอุบัติเหตุไม่เกิน 3 นาที สำหรับท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีหน่วยงานด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO โดยมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี และมีจิตใจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
          
           สำหรับ ทสภ.ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศมีฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ที่มีระดับชั้นของการให้บริการด้านดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานอยู่ใน Category 10 ซึ่งเป็นระดับชั้นสูงสุดที่ ICAO ได้กำหนด โดยระดับชั้นนี้จะต้องมีรถดับเพลิงอากาศยานอย่างน้อย 3 คัน โดย ทสภ.มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัย3 สถานี ได้แก่ สถานีดับเพลิงอากาศยาน 1 (มีรถดับเพลิงอากาศยาน 5 คัน) สถานีดับเพลิงอากาศยาน 2 (มีรถดับเพลิงอากาศยาน 5 คัน) และ สถานีดับเพลิง Main Station (มีรถดับเพลิงอาคาร 4 คัน, รถกู้ภัย 1 คัน) มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยรวม 295 นาย และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล