บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคล

 

  ประกาศ 

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงาน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มี.ค.59

(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

 

                    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ              

            ประกาศ แผนพังที่นั่งสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง           
 ประกาศ แผนผังที่นั่งสอบวิชาความถนัดทั่วไป 

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการ