คำแนะนำผู้โดยสารที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนเดินทางและใช้งานท่าอากาศยาน

วันนี้ท่าอากาศยานไทยให้บริการ 6 สนามบินหลัก และรองรับกว่า 100 สายการบินที่บินไปยังประเทศทั่วโลก เรามีคำแนะนำเพื่อให้การใช้งานท่าอากาศยานเป็นไปอย่างสะดวก และพบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า

ผู้โดยสารขาเข้าจะต้องกรอกรายละเอียดประวัติข้อมูลลงในเอกสารผู้โดยสารขาเข้า หมายเลข 6 ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้จัดทำไว้เป็นหลักฐาน

คำแนะนำผู้โดยสารขาออก

ผู้โดยสารขาออกจะต้องได้รับการตรวจสิ่งของต้องห้ามก่อนออกเดินทาง

มาตรการของเหลว/การตรวจค้น

เป็นขั้นตอนการตรวจค้นสำหรับผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานที่เดินทางไปกับอากาศยานในทุกเที่ยวบินที่ทำการบินออกจากทุกท่าอากาศยานของ ทอท.

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษทั้งขาเข้าเเละขาออกสามารถติดต่อได้ที่เเผนกบริการลูกค้าที่ท่าอากาศยานเเละมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมให้

เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองร่วมเดินทาง

เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วย สามารถเดินทางเข้าประเทศ ออกนอกประเทศ เเละเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศไทย

การนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทาง

ผู้โดยสารที่นำสัตว์เลี้ยงเข้าหรือออกนอกประเทศจะต้องปฎิบัติตาม กฎของการท่าอากาศยาน เเละเเจ้งต่อสำนักงานการเดินทาง